Some of You are Going to Die

השנה היא 2019, ואנשים עדיין מקבלים את המוות כגזירת גורל, כמשהו שיקרה לכולם, כולל כולם. לפי התחזית של ריי קורצוויל, בסביבות 2045 זה ישתנה. נקודת הסינגולריות בה כל הטכנולוגיות יבשילו ואנשים (תחילה אלו שיהיו עשירים מספיק, ואח"כ ההמונים) יוכלו לבחור בחיי נצח. בינתיים, בבתי העלמין בישראל, מכינים משטחי בטון לדיירים העתידיים.

להמשיך לקרוא "Some of You are Going to Die"