Yasil Bazar, Baku

July 2018,
Yassil Bazar, Baku, Azerbaijan

 

 

שוק במבנה מקורה, סמוך לתחנת הרכבת הראשית של באקו. בהיקף המבנה חנויות, ורוב השטח מלא דוכנים. בעיקר תבלינים ירקות ופירות. וכמובן יש גם מוכרים ומוכרות, בעיקר מבוגרים.

 

 

מפגש מחזור י"ח

מפגש מחזור מרגש, כ 50 שנה אחרי המפגש הראשון, בבית הספר היסודי בפתח תקווה.

מרגש ברמות על. כאילו שלא חלפו 50 שנה.

איריס גביש (עוז)

רונית סידי (סגל)

אתי כהן (רוזנטל)

אבי רזניק

עמית אברהמי

רונן מיטלמן

עופר יחזקאל

רון נחמה (דקל)

איריס גביש (עוז)

להמשיך לקרוא "מפגש מחזור י"ח"